Cecilia Hansson
Bokmässan: samtal med Josef Winkler (Österrike)

På Bokmässan: samtal med Josef Winkler, österrikisk författare som skriver i Thomas Bernhard-anda. Om den katolska barndomen, om Kärnten – denna vackra och komplexa del av Österrike – och om villkor för skapande. Kanske kommer det att handla om alper också, och samtidens komplexa Österreich. I EUNIC-montern, fredag 23 september, kl. 15. Samtalet sker på tyska. 

Bokmässa: Tema f l y k t i den samtida tyskspråkiga litteraturen

Temat flykt har starkt påverkat den tyskspråkiga litteraturen under de senaste åren. Samtidigt har sedan mycket lång tid olika former av flykt varit ett återkommande litterärt stoff. Ämnets komplexitet belyses av fyra författare som hanterat ämnet på helt olika sätt. Abbas Khider kom till Tyskland som politisk flykting från Irak och har skildrat livet som flykting i flera böcker. Lutz Seilers poetiska roman Kruso beskriver hur studenten Ed året 1989 finner sin tillflykt i ett sammansvuret sällskap på den östtyska ön Hiddensee, som var en utgångspunkt för många flyktförsök från DDR. Josef Winkler fick genom litteraturen möjlighet att fly den katolska bygemenskapens och familjens stränga krav, och i Den otacksamma främlingen skildrar Irena Brežná flykt och integration utifrån ett annorlunda perspektiv. Moderator: Cecilia Hansson, författare och översättare.

Deltagare: Irena Brežná, Cecilia Hansson, Abbas Khider, Lutz Seiler, Josef Winkler

Arrangör: Tre länder – ett språk, Goethe-Institut Stockholm, Schweiz ambassad, Österrikes ambassad och Bokförlaget Thorén & Lindskog

Läs mer på Bokmässans webbplats

Bokmässan: ”Hur påverkar kulturpolitiken i dagens Centraleuropa författare och kulturarbetare?”

”Hur påverkar kulturpolitiken i dagens Centraleuropa författare och kulturarbetare?” Bokmässan, Fyren & Polska institutet, Litteraturscenen, torsdag 22 september, Joanna Bator, Cecilia Hansson, Hynek Pallas, Emi-Simone Zawall 17:30-18:00. Därefter mingel & vin.

Läs mer på Bokmässans webbplats