Cecilia Hansson
Fyren på SFF 11 maj – om författares materiella villkor

Författarna Carl-Michael Edenborg, Maria Küchen och Jack Hildén samtalade om strategier för skrivande i ett kulturklimat som präglas av en ökad konkurrens mellan medier, förändrade konsumtionsmönster och starka, centrala institutioner. Hur och vad är det möjligt att skriva om man vill försörja sig som författare idag? Samtalsledare var Emi-Simone Zawall & Cecilia Hansson.

Fyren7

Bukarest!

Cecilia_Bukarest

Emi-Simone Zawall ny medarbetare i Fyren på SFF

Fyren presenterar Emi-Simone Zawall: översättare från polska, förläggare på bokförlaget Drucksache, aktiv i Marcel Proust-sällskapet och Förlagsklubben. Ny samtalsledare/arrangör på Fyren. Varmt välkommen, Emi!

Fyren är en del av Författarförbundet, men verksamheten riktar sig även till intresserade icke-medlemmar. Målet är att engagera fler i förbundets frågor och att skapa en bro mellan nya och etablerade röster på den samtida litterära arenan.

Samtalskvällarna i Fyrens regi äger rum i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan 88 B.