Cecilia Hansson
SFF:s radiopris till Eva Staaf (Lycklig pristagare, nöjd jury)

IMG_0119

PEN, halvårsmöte. Allvar & glam.

Med Eva Leonte & Oline Stig.

IMG_0101

”Att skriva historien medan den pågår” på Fyren på Sveriges Författarförbund.

4 december samtalade jag med Ellen Engelstad, Annette Rosengren och Kajsa Ekis Ekman om att skriva i och om krisens Europa – om vad krisen betytt för människorna, men också för kulturen och litteraturen i de drabbade länderna.

Vilka särskilda utmaningar ställs en författare som försöker teckna en bild av ett pågående historiskt skeende inför? Hur skiljer sig det dokumentära skrivandet från det skönlitterära? Går det alls att dra en skarp gräns mellan fack- och skönlitteratur?

Allt detta på Fyren på Sveriges Författarförbund.

Fyren på Sveriges Författarförbund

IMG_0079